Publications

Choose an author

Evangelos Markakis
George Mastorakis
Athina Bourdena
Petros Anapliotis
Yannis Nikoloudakis
Ioannis Kefaloukos
Nikolaos Astyrakakis
Stylianos Klados
Dimitra Papatsaroucha
Choose a year

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998